O firme

Spoločnosť Infoline SK s.r.o. je prevádzkovateľom portálov, ktoré sú zamerané na tvorbu a správu databáz firiem a služieb.

Spoločnosť reaguje na konkrétne požiadavky trhu, ktoré vychádzajú priamo od majiteľov firiem súkromných bezpečnostných služieb a taktiež od potrieb zákazníkov využívajúcich alebo zamýšľajúcich využívať bezpečnostné služby.

Z tohto dôvodu spoločnosť zostavila internetový portál sbsky.sk, ktorý tvorí prehľadný a jednoduchý systém vyhľadávania súkromných bezpečnostných služieb.

Už samotný názov stránky špecifikuje služby a  činnosti, ktorými sa firmy súkromných bezpečnostných služieb zaoberajú, pre ktoré je stránka určená.

Cieľom je priblížiť poskytované služby SBS firiem bližšie k zákazníkom, ktorí využívajú alebo zamýšľajú využívať bezpečnostné služby a to aj tam, kde spoločnosť nie je v povedomí zákazníkov, pričom tam spoločnosť pôsobí resp. vie v danej lokalite zabezpečiť poskytovanie bezpečnostnej služby.

Cenník

Zaregistrujte Vašu spoločnosť na jedinečnom portáli súkromných bezpečnostných služieb na Slovensku. Služby poskytované poskytovateľom portálu www.sbsky.sk sú spoplatnené. Cena je za poskytovanie internetových služieb po dobu 1 roka od zaplatenia.

Cena za používanie služby je vo výške 119,40 € na 1 rok (len 9,95 €/mesiac).

Prevádzkovateľ portálu nie je platcom dane z pridanej hodnoty.

 

Profil SBS firmy 

V profile Vašej firmy budú  uvedené údaje: názov a sídlo firmy, telefonický kontakt, e-mailová adresa, web stránka, logo, google mapa, popis o firme, fotogaléria, referencie, licencie a certifikáty.

Google mapa zobrazuje sídlo firmy ako modrý bod. Systém poskytuje možnosť zobrazenia referenčného bodu objektu alebo bezpečnostnej služby na google mape ako červený bod. Ku každému referenčnému bodu je možné priradiť druh činnosti a detail.

Portál www.sbsky.sk ponúka možnosť zviditeľniť SBS firmy a tak dostať ich do povedomia zákazníkov využívajúcich alebo zamýšľajúcich využívať bezpečnostné služby.

Registrované SBS firmy môžu využívať zoznam držiteľov POS uchádzajúcich sa o prácu.