Kontakt

* povinný údaj

Infoline SK s.r.o.
Komenského 850/62
962 01 Zvolenská Slatina

IČO: 47 597 607
DIČ: 2024014894

Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sro, vl. č. 26119/S

E-mail: info@sbsky.sk
Web: www.sbsky.sk

Infolinka: 0944 656 868